Upplands Skorsten & VentilationsTeknik

 

  • Radonmätning, långtid 60 dagar
    radon_1Radonpuck, 4*4*1,5 cm
  • Radonmätning, korttid med sniffer 5 dagar
  • Radonsanering
  • Montering av radonsug
  • Montering av täckplast i grund
  • Bortplockning av organiskt matriel i grund