Upplands Skorsten & VentilationsTeknik

 

  • Rensing av ventilationssystem
  • Byte av filter och rengörning av ventilationsaggregat
  • Kemning/spritning av ventilationssystem för att förebygga virusspridning och annan olägenheter i ert system 
  • Montering av aggregat och ventilationssystem 
  • Kontroll och rådgivning inför entreprenadstart 

Fotoalbum

När det fattas rensluckor så får man vara akrobat
vent2
vent1